Bộ Sưu Tập Ảnh Miền Bắc Việt Nam Hơn 100 Năm Trước

Bộ sưu tập ảnh Con người và Danh thắng ở Miền Bắc Việt Nam hơn 100 năm trước. Từ hình ảnh người nông dân, công nhân, các cô gái truyền thống cho tới những cậu bé chân đất vui chơi thời xưa… Đây là những hình ảnh quý giá, những hình lịch lịch sử có một không hai, giúp thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội được thấy lại lịch sử Việt Nam qua hình ảnh!

Những Con Đường Làng Xưa Và Những Cậu Bé Đội Mũ Cói – Mũ Rơm

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Hai đứa trẻ đi chân đất, đầu đội mũ cói / rơm

Hình ảnh người Phụ Nữ Bắc Bộ truyền thống

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Người phụ nữ truyền thống Bắc Việt. Răng đen nhánh, chân đi guốc mộc, đầu đội  nón thúng

Hình ảnh Nhà Tù Hỏa Lò

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Văn Miếu Quốc Tử Giám Xưa

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Một cảnh trên tàu hỏa xưa

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Hải Phòng

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Hồ Hoàn Kiếm 100 năm trước

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Phố Hàng Đồng – Hà Nội

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Cảnh người Nông Dân đi cấy

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa trông nắng, trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng

Bộ Sưu Tập Ảnh Miền Bắc Việt Nam Hơn 100 Năm Trước 1

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Bạn có nhận ra hình ảnh này ở đâu không?

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Mỏ than Quảng Ninh xưa

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

anh mien bac viet nam 100 nam truoc

Còn tiếp